Om de waarde van uw huis te kunnen bepalen, wordt er op onder andere de volgende zaken gelet:

 • De plaats en de buurt waarin uw woning ligt
 • Omgevingsfactoren en toekomstige ontwikkelingen (bestemmingsplan, snelweg, winkelcentrum, kindvriendelijke buurt enz.)
 • Aanwezigheid van tuin, garage, balkon enz.
 • De staat van onderhoud, constructie en kwaliteit van de toegepaste materialen
 • De indeling en de functionaliteit
 • Isolatie en energiebesparende maatregelen
 • Oppervlakte en inhoud
 • Verplichtingen en rechten die op de grond rusten (bijvoorbeeld erfpacht of recht van overpad)
 • Prijsontwikkeling van vergelijkbare huizen
 • Verontreiniging
 • Rechercheren van het Kadaster

Al deze zaken worden uitvoerig beschreven in het taxatierapport. Het taxatierapport is opgesteld conform het modelrapport van het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF), de Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De rapporten worden tevens geaccepteerd ten behoeve van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).