Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik

De prijs die bij een ongedwongen verkoop, vrij van huur en gebruik en op de meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende partij zou zijn besteed.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik

De prijs die uw woning bij gedwongen openbare verkoop, vrij van huur en gebruik, door de meest biedende partij zou zijn besteed.

Herbouwwaarde

De waarde van een nieuw te bouwen, soortgelijke woning volgens de nu geldende bouwnormen (voor de opstalverzekering).