Inspectie

Veel kopers willen kort voor de eigendomsoverdracht nog door hun nieuwe woning, om te kunnen zien of het huis conform de afspraken wordt opgeleverd.

Notaris

Is alles in orde, dan begeleiden wij u bij de notaris. Bij de notaris wordt de leveringsakte (die reeds door ons is gecontroleerd) ondertekend. Wij zijn dan nog steeds uw adviseur, getuige en woordvoerder!

Akte van levering

Na het betalen van de koopsom van de woning, de bijkomende kosten en zakelijke lasten (onroerende zaakbelasting en waterschapslasten) ondertekent u de akte van levering. Deze akte is ook het bewijs van de betaling van de koopsom.