Uw woning

Allereerst maken wij met u een afspraak om uw woning op te nemen. Daarbij wordt gekeken naar de ligging van de woning, het type, de grootte, het bouwjaar, de staat van het onderhoud en het afwerkingsniveau.

Daarnaast verrichten wij onderzoek naar o.a. kadastrale gegevens, bestemmingsplan, milieuverordeningen, erfpacht en erfdienstbaarheden.

Vraagprijs

Nadat de technische aspecten van uw woning zijn opgenomen, wordt door ons een indicatie gegeven van de waarde en een indicatie voor de vraagprijs van uw woning. Wij zullen u hierin objectief en deskundig advies verlenen, waarbij we ook rekening houden met de marktsituatie.