Bezichtigingen

Wij zullen altijd aanwezig zijn bij de bezichtigingen van uw woning. Er zal dan wenselijke én noodzakelijke informatie worden verstrekt; u heeft naar de koper toe een wettelijke mededelingsplicht (Burgerlijk Wetboek).

Reeds bekende gebreken dient u te melden. Wij zullen u hierin adviseren, om te voorkomen dat u later aansprakelijk gesteld wordt. Uiteraard houden wij u over het verloop van de bezichtigingen op de hoogte.

Onderhandelingen

Als er een bod wordt gedaan op uw huis, dan zullen wij tijdens de onderhandelingen úw belangen behartigen; wij zullen op de juiste wijze de juiste argumenten aandragen en verwoorden. Deze onderhandelingen voeren we in nauw overleg met u, want uw beslissingen staan centraal.

Let op! Bij onderhandelingen gaat het niet alleen om geld, maar ook over de voorwaarden en voorbehouden, de datum van overdracht, de roerende zaken e.d.