Na overeenstemming met de verkopende partij, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een overeenkomst van koop en verkoop: de koopakte.

In deze akte wordt vastgelegd: de koopsom, de leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en een boete voor het geval dat afspraken niet worden nagekomen. Deze overeenkomst wordt zowel door u als de verkoper ondertekend.

Zodra u en de verkoper de koopakte hebben ondertekend en u (of eventueel de notaris) een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor u, de particuliere koper, de wettelijke bedenktijd (van minimaal drie dagen) in werking.

De termijn van voorbehouden wordt door ons nauwlettend in de gaten gehouden, omdat deze na de datum van verstrijken bindend worden.

Ziet u tijdens de wettelijke bedenktijd niet van de koop af, zijn de financiën rond en zijn eventuele ontbindende voorwaarden 'uitgewerkt', dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

De koopovereenkomst is bindend en kent een boeteclausule.