Als u een geschikte woning heeft gevonden, is de volgende stap het uitbrengen van een bod, vanaf dat moment bent u officieel in onderhandeling. Tijdens de onderhandelingen zullen wij úw belangen behartigen! De makelaar voert namens u de onderhandelingen en brengt een bod uit.

Let op! Bij onderhandelingen gaat het niet alleen om geld, maar ook over de voorwaarden of voorbehouden, de datum van overdracht, de roerende zaken e.d.

Het is verstandig om uw bod vergezeld te laten gaan van ontbindende voorwaarden. Dit zijn voorwaarden die in de koopakte opgenomen kunnen worden. Op basis daarvan kan de koopovereenkomst nog ontbonden worden.

U kunt bijvoorbeeld laten opnemen dat er een bouwkundige keuring of een zwamonderzoek moet hebben plaatsgevonden. De meest gebruikte ontbindende voorwaarde is wel die van financiering, u krijgt dan 3 tot 4 weken de tijd om voor passende financiering te zorgen. Ook hierin staan wij u weer bij; wij kunnen uw financiering onderbrengen bij een onafhankelijk hypotheekadviseur.