Inspectie

Kort voor de eigendomsoverdracht, gaan wij samen met u nog door uw nieuwe woning, om te kunnen zien of de woning conform de afspraken wordt opgeleverd.

Notaris

Na de inspectie begeleiden wij u bij de notaris. Bij de notaris wordt de leveringsakte (die reeds door ons is gecontroleerd) toegelicht en ondertekend. Wij zijn dan nog steeds uw adviseur, getuige en woordvoerder!

Akte van levering

Na het betalen van de koopsom van de woning, de bijkomende kosten en zakelijke lasten (onroerende zaakbelasting en waterschapslasten) ondertekent u de akte van levering. Deze akte is ook het bewijs van de betaling van de koopsom en een afschrift daarvan is uw eigendomsbewijs.

Tijdens de feitelijke levering ontvangt u de sleutels van uw nieuwe woning. U bent vanaf nu eigenaar. Vergeet niet een woonhuisverzekering af te sluiten.